• ترانه زیبای حقیقت داره دلتنگی از زهرا عاملی

    ترانه زیبای حقیقت داره دلتنگی از زهرا عاملی

    “حقیقت داره دلتنگی”   دلیل اینکه آرومم ، امید لمس دست هاته همین لبخند پنهانی ، کنارلحن گیراته دلیل اینکه تنهایی ، همین دست های تنهامه همین دنیای تاریکم ، همین تردید چشمامه شبیه حس پژمردن ، دچار شک و بی رنگی (شک و بی رنگی) من آرومم ، تو تنهایی ، حقیقت داره دلتنگی