• خواب هائی که تبدیل به کتاب شد!

    خواب هائی که تبدیل به کتاب شد!

    به قلم: ح. ا. □ جمع زیادی از مردم جهان از جمله بعضی از نویسندگان، مانند فرانس کافکا (۱۸۸۳ ـ ۱۹۲۴ م)، بعضی از خواب‌های خود را بلافاصله پس از بیداری نوشته‌اند که در حیات یا پس از فوتشان به چاپ رسیده است. من هم، در بعضی اوقات خواب‌هایی را که دیده‌ام، نوشته‌ام و نمونه‌هایی

  • خواب های تکراری / تعبیر خواب

    خواب های تکراری / تعبیر خواب

    پایگاه خبری نمانامه: همه انسان ها هنگامی که خواب هستند رویا می بینند و مهم ترین نکته این است که برخی خواب هایشان را هنگام بیداری به یاد می آورند و برخی نیز فراموش می کنند؛ انگار که خوابی ندیده اند. خواب دیدن می تواند تجربه ترسناکی باشد. خواب های انسان متنوع هستند، برای مثال