• آیا غذا خوردن قبل از خواب، کار درستی است؟

    آیا غذا خوردن قبل از خواب، کار درستی است؟

    فهرستی از کارهایی که بهتر است قبل از خوابیدن انجام شود، توسط انجمن ملی خواب ایالات متحده ارائه شده که عبارت از دور ماندن از استرس و نگرانی، حضور در اتاقی با نور کم و خاموش نگاه داشتن وسایل الکترونیکی از قبیل تلفن های همراه هستند. اما آیا در مورد غذا خوردن هم نکته خاصی