• نگاهی به زندگینامه سید محمدعلی جمالزاده

    نگاهی به زندگینامه سید محمدعلی جمالزاده

    به قلم: پروفسور سیدحسن امین □ ۱ـ درآمد آبان‌ماه ۱۳۸۴، هشتمین سالگرد درگذشتِ سیدمحمدعلی جمالزاده فرزند سیدجمال‌الدین اصفهانی (واعظ نامدار انقلاب مشروطیت)، پدر قصه‌نویسی ایران است که در ۱۳۰۰ «یکی بود و یکی نبود» را منتشر کرد. او نزدیک هفتاد سال دور از ایران زیست، امّا همیشه به یاد ایران بود. یکی از امتیازات ویژه‌ی