• تاریخ : پنج شنبه - ۲۷ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    خط کوفی

    شهریور ۱۷, ۱۳۹۹

    چگونه خط کوفی جایگزین خط پهلوی شد؟

    پایگاه خبری نمانامه: چون اسلام در ایران انتشار یافت ، خط کوفی جایگزین خط پهلوی ساسانی و دین دبیره اوستایی شد و ایرانیان تقریباً از اواخر قرن اول و اوایل سده دوم هجری کم کم در نوشته های خود خط کوفی را معمول داشته و آنرا جایگزین خط پهلوی نمودند .خط کوفی ابتدا ، بی […]