• تاریخ : چهارشنبه - ۲۶ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    خط فقر

    مرداد ۳, ۱۴۰۰

    خط فقر از اتوبان همت گذشت… | طنز

    پایگاه خبری نمانامه: اتوبان های تهران اگرچه نتوانستند معضل ترافیک و مشکل حمل و نقل را حل کنند. ولی مزیت هایی داشته اند که می تواند شرایط اقتصادی حاکم بر کشور را بهتر برای ما ترسیم کنند. یعنی با وجود این اتوبانهای عریض و طویل که از شرق و غرب تا شمال و جنوب کشیده […]