• خاطرات من از خسرو آواز ایران: بدرود با استاد شجریان

    خاطرات من از خسرو آواز ایران: بدرود با استاد شجریان

    به قلم: پروفسور سید حسن امین پایگاه خبری نمانامه: استاد محمدرضا شجریان از بین ما رفت اما آثار جاویدان او و در رأس آن‌ها ربنا و مرغ سحر او در تاریخ ما فناناپذیر است. در سوگ او باید که عزای عمومی اعلام شود. من مانند میلیونها ایرانی خودم را سوگوار می دانم، خاصه که بیش