• سلام بر”خداحافظ رفیق”!

    سلام بر”خداحافظ رفیق”!

    جبارآذین برای چندمین بار، فیلم اپیزودیک جذاب وارزشی، مهجور، محبوب و مظلوم “خداحافظ رفیق” ساخته مثال زدنی و فراموش نشدنی بهزاد بهزادپور سینماگرسلامت اندیش و خوشفکر کشورکه همانند فیلم خوبش مظلوم واقع و به نفع کژ ودگم اندیشان، ازعرصه هنر و سینما به حاشیه رانده شد را باز هم با حذف اپیزود چهارم آن از