• ناکامی «پروین» و یک خداحافظی تلخ

    ناکامی «پروین» و یک خداحافظی تلخ

      پایگاه خبری نمانامه: «کارکردن در تئاتر همیشه از سر عادت و یا ناچاری بوده است چرا که اقتصاد تئاتر (به جز نوع لاکچری آن برای از ما بهتران) از تامین حداقل معیشت و رفاهِ هنرمندانش عاجز و ناتوان بوده است و تنها عامل نگه دارنده‌ی فعالان فرهیخته‌ی آن نیز حظ و لذت روحی و