• سنت های عجیب و باورنکردنی خاکسپاری در جهان

    سنت های عجیب و باورنکردنی خاکسپاری در جهان

    پایگاه خبری نمانامه: هر چقدر که برای سالم ماندن و زندگی کردن انسانی تلاش کنیم دیر یا زود مجبور به ترک این کره خاکی به سوی مقصدی نامعلوم خواهیم بود. خوشبختانه معمولاً این اتفاق خیلی زود رخ نمی دهد و چند صباحی در این زندگی دنیوی خواهیم ماند اما هیچ کس آن اندازه که دوست