• خاطره محمدباقر قالیباف از شهید ابوالفضل رفیعی

    خاطره محمدباقر قالیباف از شهید ابوالفضل رفیعی

    🔻 پایگاه خبری نمانامه به نقل از صفحه اینستاگرام محمدباقر قالیباف: ابوالفضل یک طلبه رزمنده و عملیاتی بود. چندین بار مجروح شده بود، در جبهه‌های کردستان تا جنوب. در یکی از مجروحیت‌ها پشت ابوالفضل پر شده بود از ترکش‌های ریز که در سطح پوست متوقف شده بودند. گفتم ابوالفضل شانس آوردی که ترکش‌های عمیق نیست