• خاطرات دو عروس جوان/انوره دوبالزاک/ ترجمه هژبر سنجرخانی

    خاطرات دو عروس جوان/انوره دوبالزاک/ ترجمه هژبر سنجرخانی

    خاطرات دو عروس جوان یکی از آثار مجموعه جاودانی بالزاک ” کمدی انسانی ” است . این رمان تنها رمان بالزاک است که بر اساس مکاتبه و نامه نگاری نوشته شده و از طریق مکاتبات دو زن جوان ، ما وارد زندگی و دغدغه های آنها و   روابطشان می شویم. مهرورزی، پندآموزی، خشم ،