• در دفاع از استادم علامه حسن زاده آملی

    در دفاع از استادم علامه حسن زاده آملی

    به قلم: پروفسور سیدحسن امین پایگاه خبری نمانامه: در این روزها که کارهای زمانه میل به ادبار دارد، در پی درگذشت علامه حسن زاده آملی شاهد بودیم که در کنار تجلیل و تبجیل و تقدیر و تقدیس آن بزرگمرد حکمت و معرفت، گروهی از ایرانیان نیز سخت به ایشان حمله کردند. در مجموع، این حمله