• تاریخ : چهارشنبه - ۲۶ - مرداد - ۱۴۰۱
  • ساعت :

    حميدرضا آزادي نوبندگاني

    آبان ۷, ۱۳۹۸

    نظری گذرا بر کتاب «نون و القلم»

    به قلم: حمیدرضا آزادی نوبندگانی □ در این مختصر سعی شده است تا در حد امکان و به فراخور معلومات اندک نویسنده‌ی این سطور، از دید آل‌احمد ـ البته اگر بتوان این‌طور گفت ـ به صادق هدایت پرداخته شود. «یکی از مهم‌ترین مضامین داستان‌های ایرانی این دوره، تشریح چه‌گونگی شکست روشنفکران است. بهرام صادقی، طنز […]