• نظر سوم و حق طلبی دو قلدر !

    نظر سوم و حق طلبی دو قلدر !

    پایگاه خبری نمانامه: حتما برای شما نیز اتفاق افتاده است که ناخودآگاه بین اختلاف نظر دو نفر گیر کرده باشید و هر کدام استدلال خودشان را که مطرح می کنند به نظر شما درست باشد و این وسط بمانید که حق با کدام یکی است؟ من یکی از همان آدمهای بدشانسی هستم که بارها در