• تحلیلی در ضرورت رنسانس انسان

    تحلیلی در ضرورت رنسانس انسان

    به قلم: حسین باهر استاد دانشگاه شهید بهشتی منبع : مجله حافظ شماره ۱ اول ـ تئوری توراث ممکن است ادعا شود که اصولاً ژن ایرانی، ژنی رفاه‌زده، دورو، فرصت‌طلب و متملّق است و لذا رضا به داده می‌دهد. محققین در این رابطه داد سخن داده‌اند و حتّی کتب بزرگی هم نوشته‌اند که از آن