• استان چهاردهم به کارگردانی محسن کریمیان

    استان چهاردهم به کارگردانی محسن کریمیان

    پایگاه خبری نمانامه: حسن کریمیان گفت: مستند «استان چهاردهم» که روایت جدایی بحرین از ایران است سختی‌های بسیاری در زمینه پژوهش و یافتن مصاحبه شوندگان سن بالا و گمنام داشته است. محسن کریمیان عنوان کرد: «استان چهاردهم» روایت چگونگی جدایی بحرین از ایران و همچنین مراحل بازپس گیری جزایر سه گانه تنب بزرگ و تنب