• اکران فیلم «۱۹۲۱» در صدمین سال حزب کمونیست چین

    اکران فیلم «۱۹۲۱» در صدمین سال حزب کمونیست چین

    فیلم «۱۹۲۱» از روز پنجشنبه گذشته یک جولای به مناسبت صدمین سال تاسیس حزب کمونیست چین اکرانش را در کشور چین آغاز کرد. این فیلم را هوانگ جیان‌شین و زنگ داشنگ به صورت مشترک کارگردانی کرده اند.