• متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

    □  کلیّات اصل سوم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‌ی امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد: ۱ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه‌ی مظاهر فساد و تباهی. ۲ـ بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه‌ی زمینه‌ها