• نقد رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها / رضا قاسمی

    نقد رمان همنوایی شبانه ارکستر چوبها / رضا قاسمی

    همنوایی شبانه ارکستر چوبها بى شک بهترین رمان و نوشته ایرانى در بیست سال اخیر است. بشخصه بعد از بوف کورِ هدایت، داستانى به این زیبایى نخوانده بودم. رضا قاسمى در سال ١٩٩۶ این رمان را در آمریکا به چاپ رساند که با چند سال تاخیر در سال ٨٠ به ایران راه یافت و جوایز بزرگ و متعددى را