• نمایش «فردای شب» به کارگردانی جواد اسفندیاری

    نمایش «فردای شب» به کارگردانی جواد اسفندیاری

    پایگاه خبری نمانامه: اجرای نمایش «فردای شب» به نویسندگی و کارگردانی جواد اسفندیاری در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر تا روز جمعه سیزدهم دی تمدید شد. این اجرا بر پایه فراخوانِ مشارکت در رویدادهای اجرایی _ پژوهشیِ «کارگاه نمایش» دفتر ارتباطات، آموزش و پژوهش تئاتر شهر آماده شده است و یک اجرای کارگاهی _ تجربی