• در هالیوود زن ها با مردها برابر نیستند

    در هالیوود زن ها با مردها برابر نیستند

      فیلم های زیادی در هالیودد ساخته می شود با ایده و شعار برابری حقوق زن و مرد در تمامی شئون زندگی، در پشت صحنه هالیوود اما خبری از این شعارها نیست و آمار ارقام منتشر شده وضعیت دیگری را نشان می دهند. حالا و در همین راستا نیز انتشار فهرست پردرآمدترین بازیگران مرد، فاصله