• جنایت فرهنگی طالبان | تخریب مجسمه‌های بودا

    جنایت فرهنگی طالبان | تخریب مجسمه‌های بودا

    پایگاه خبری نمانامه: مجسمه‌های بودا، تندیس‌های بزرگی بودند که در دل کوه‌های استان بامیان افغانستان ساخته شده بودند. این دو مجسمه به بلندای ۵۳ و ۳۵ متر بزرگترین تندیس‌های جهان تراشیده در دل کوه بودند که حتی برخی باستان‌شناسان قدمتی تا هشتصد سال قبل از میلاد مسیح را هم برای آن‌ها رقم زده بودند. این