• بم ۱۴ سال بعد از زلزله

    بم ۱۴ سال بعد از زلزله

    پایگاه خبری نمانامه: ساعت پنج و ۲۶ دقیقه‌ی صبح؛ پنجم دی‌ماه ۱۳۸۲: وقتی زلزله آمد هوا کاملاً تاریک بود و سکوت روی سینه‌ی شهر نشسته بود. خورشید سر رسید؛ تاریکی دست از گلوی شهر برداشت و صدای شیون زخم‌خورده‌ها را باد به گوش همه رساند. درست چهارده سال پیش، بم به خود لرزید. خانه‌ها خوابیدند