• نان فراسودمند با قابلیت ارتقاء سلامت

    نان فراسودمند با قابلیت ارتقاء سلامت

    محققان موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی با هدف ارتقاء ایمنی و سلامت غذایی اقدام به تولید «نان سین بیوتیک» کردند. به گزارش ایسنا، تولید نان سین بیوتیک حاصل اجرای طرح پژوهشی «بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های ریز پوشانی شده بر خواص حسی رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیک» در موسسه پژوهشی