• بیست و پنجمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه

    بیست و پنجمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه

    پایگاه خبری نمانامه: بیست و پنجمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه به زمان دیگری موکول شد. بیست و پنجمین نمایش هفتگی باشگاه فیلم هنروتجربه که قرار بود، یکشنبه چهارم اسفند در تهران، اصفهان و شیراز برگزار شود، به دلیل مشکلات پیش‌بینی نشده، به زمان دیگری موکول شد. این برنامه به نمایش نسخه‌ ترمیم‌شده‌ فیلم سینمایی