• سرزمین یخ زده قطب شمال که شب آن ۶ ماه طول می کشد!

    سرزمین یخ زده قطب شمال که شب آن ۶ ماه طول می کشد!

    پایگاه خبری نمانامه: سرزمینی را تصور کنید که در آن خورشید تنها طلوع می کند و غروب آفتاب آن تنها سالی یک بار اتفاق می افتد، شب آن تا ۶ ماه به درازا می کشد، دمای آن به ندرت به بالای صفر می رسد و هیچ درختی نمی تواند در زمین آن رشد کند. این