• فراخوان جشنواره باغ ها را بر پا کنید

    فراخوان جشنواره باغ ها را بر پا کنید

    پایگاه خبری نمانامه: جشنواره باغ ها را بر پا کنید، جشنواره ای است که بطور مستقل برای بوجود آوردن رابطه فیلمسازان با طبیعت بر پا شده است. و بدنبال برگزاری هر چه با شکوه تر آن در ماه های آینده هستند. هدف این جشنواره آن است که در چهار ماه آینده. ژانویه، فوریه، مارچ و