جشنواره تئاتر
جشنواره تئاتر سراسری سوره ماه حوزه هنری 25 ژانویه 2020

جشنواره تئاتر سراسری سوره ماه حوزه هنری

پایگاه خبری نمانامه: در این مرحله پس از بررسی فرم‌های تقاضا و نمایشنامه‌های ارسالی سوابق کارگردان، 2 برابر ظرفیت تولید مرکز هنرهای نمایشی اعلام نتایج خواهد شد و با گروه‌ها براساس اعلام نظر کارشناسان قرارداد اولیه تنظیم می‌شود. بدیهی است قرارداد تکمیلی و نهایی بعد از بازبینی اولیه و متناسب با ظرفیت تولید بسته خواهد […]