• گفت و گو با محسن عبدلی داور جشنواره  فیلم کوتاه اکران ۱۱

    گفت و گو با محسن عبدلی داور جشنواره  فیلم کوتاه اکران ۱۱

      پایگاه خبری نمانامه: جشنواره فیلم کوتاه اکران یازده دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر برای نخستین بار از تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ به مدت یک هفته طی فراخوانی برگزار شد. هدف مجریان این جشنواره تشویق دانشجویان، ارزیابی استعدادها، ایجاد انگیزه و تقویت روحیه و قریحه فیلمسازی در آنها بود. از این رو قصد داریم