• هفتم آذر ماه سالروز تولد پروفسور سید حسن امین

    هفتم آذر ماه سالروز تولد پروفسور سید حسن امین

    پایگاه خبری نمانامه: سید حسن امین متولد هفتم آذر ۱۳۲۷، فیلسوف، حقوقدان، ادیب و شاعر ایرانی و استاد اسبق دانشگاه های انگلستان، هند و چین و استاد افتخاری بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری است. انجمن مفاخر ایران زمین روز هفتم آذرماه را در تقویم مفاخر ایران به نام وی ثبت کرده است. همچنین پروفسور داریوش