• نگاهی به زندگینامه عباس اقبال آشتیانی

    نگاهی به زندگینامه عباس اقبال آشتیانی

    اقبال آشتیانی در سال ۱۳۱۴ هجری‌قمری در آشتیان در خاندانی پیشه‌ور به دنیا آمد و به‌سال ۱۳۳۴ هجری‌شمسی، چشم از جهان خاکی فروبست و به سرای باقی شتافت. به‌قول رودکی که در رثای شهید بلخی گفته است: از شمار دو چشم یک تن کم       وز شمار خرد هـزاران بـیـش مرگ عباس اقبال آشتیانی هم از