بیوگرافی بابک داریوش
نگاهی به سوابق علمی و فرهنگی دکتر بابک داریوش 17 دسامبر 2019

نگاهی به سوابق علمی و فرهنگی دکتر بابک داریوش

دکتر بابک داریوش متولد 1360 ، تهران متاهل و داری یک فرزند سوابق تحصیلی کارشناسی ارشد پیوسته معماری دانشگاه آزاد تهران مرکز 1383 دکتری معماری منظر شهری دانشگاه ژنو، سوییس مقالات علمی A Case Study and Review of Nanotechnology and Nanomaterials in Green Architecture Maxwell science journal,   Vol. 5, Issue: 02, 2014 .(ISI, h index […]