• کتاب دیوار نوشته برومند شکری؛ یک تراژدی تلخ..

    کتاب دیوار نوشته برومند شکری؛ یک تراژدی تلخ..

    پایگاه خبری نمانامه:  قبل از پیدایش دولت صهیونیستی، یهودی‌های افراط‌ گرا مبادرت به ایجاد یکسری کمپ‌های زیر زمینی نمودند که فعالیت این کمپ‌ها فقط در زمینه تولید فرزند بود! جوانان پسر و دختری که به هر دلیلی در این کمپ‌ها انتخاب می‌شدند از افراد لاابالی بودند که از نقاط مختلف جهان گرد آوری می‌شدند. مدیران

  • گفت و گو با برومند شکری؛ محقق و پژوهشگر کرمانشاهی

    گفت و گو با برومند شکری؛ محقق و پژوهشگر کرمانشاهی

    برومند شکری نویسنده و پژوهشگر در پاسخ به اینکه نویسندگان ما شناختی از فضای بومی خود ندارند می‌گوید: متاسفانه خود من هم از جمله نویسندگانی هستم که هیچ گاه فضای بومی  را دست مایه نوشتن قرار نداده ام و این بدترین غفلتی است که می تواند از جانب یک نویسنده  صورت بگیرد.  در واقع برای مخاطبی می‌نویسیم