• بررسی و تحلیل فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی

    بررسی و تحلیل فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی

    به قلم: رضا پزشک (کارشناس سینما) پایگاه خبری نمانامه: لغت قهرمان در فرهنگ ما معانی زیادی را از گذشته تا به امروز داشته، از مردان جنگاور تا عالمان، وزیران، سیاسیون و مشروطه خواهان تا ورزشکاران و در این دهه اخیر که با ظهور پدیده فضای مجازی قهرمانان سر از گوشی ها و تبلت ها درآورده