• نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی «ایلدا»

    نقد و بررسی مجموعه تلویزیونی «ایلدا»

    به قلم: برومند شکری پایگاه خبری نمانامه: مجموعه تلویزیونی ایلدا که این شب ها از رسانه ملی ایران پخش می شود، از جمله تولیداتی است که می تواند بخشی از ناتوانی و ناکارآمدی این رسانه را جبران کند. رسانه ملی در طی این سالها دچار یک انحراف عمیق شد و رسالت مهم و اساسی خود