• ویژگی های یک استودیو تلویزیونی

    ویژگی های یک استودیو تلویزیونی

    برخی از ویژگی های یک استودیوی تلویزیونی به قلم: استاد حسن نامور ( کارشناس و مدرس سینما ) تعریف استودیو تلویزیونی استودیو تلویزیونی مکانی است که در آن برای تهیه برنامه های مختلف با به کار بستن اقداماتی در ضمینه های صدا، نور و تصویر و ایزوله کردن نسبت به محیط خارجی انجام می پذیرد