• گفت و گو با تورج منصوری رییس انجمن فیلمبرداران

    گفت و گو با تورج منصوری رییس انجمن فیلمبرداران

    پایگاه خبری نمانامه: تورج منصوری معتقد است که در شرایط فعلی مهمترین اولویت در سینما این است که متفکران این حوزه با آثارشان به دنیا هشدار دهند که ممکن است شرایط جهان بدتر از آنچه که فکر می کنیم شود. تورج منصوری رییس انجمن فیلمبرداران سینمای ایران درباره شرایط سینمای ایران در آستانه سال ۱۳۹۹