• شرایط اعزام دانشجو به خارج از کشور

    شرایط اعزام دانشجو به خارج از کشور

    پایگاه خبری نمانامه: همیشه سوالاتی در راستای تحصیلات دانشگاهی در خارج از کشور از قبیل این که چه قاره ای یا چه کشوری برای تحصیلات دانشگاهی مناسب است ، آیا امکان تحصیل در خارج از کشور رایگان هست ، ملاک ها و معیار های انتخاب یک کشور خارجی برای تحصیل چیست و موارد مشابه به

  • بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج

    بهترین موسسه اعزام دانشجو به خارج

    قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور ‌فصل اول: کلیات‌ماده ۱ – به منظور کمک به تأمین نیروی انسانی متعهد متخصص مورد نیاز کشور و شناختنوآوریهای علمی دنیا آشنایی با آخرین تجربیات‌کشورهای خارجی در زمینه‌های مختلفعلمی، فنی و تخصصی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی که در این قانون “‌وزارت” نامیدهمی‌شود، اقدام به‌اعزام دانشجو به خارج