• تفاوتی که باعث اعتراض هنرمندان شد!

    تفاوتی که باعث اعتراض هنرمندان شد!

      به قلم: صالح دلدم پایگاه خبری نمانامه: کدام تفاوت محمدمهدی اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد سید ابراهیم رئیسی با علی جنتی و سید عباس صالحی وزرای ارشاد دولت اعتدالی برآمده از جریان اصلاحات باعث اعتراض گسترده هنرمندان شد؟ شکی نیست که اظهارات اسماعیلی علیه تئاتر، سینما و موسیقی در قالب برنامه پیشنهادی، مورد