• بیانیه هنرمندان در حمایت از اعتراضات مردم

    بیانیه هنرمندان در حمایت از اعتراضات مردم

     پس از گذشت دو هفته از اعلام خبر گرانی بنزین توسط دولت حسن روحانی و متعاقب آن شکل گیری اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور نسبت به تبعات این مسئله و فشار اقتصادی ناشی از آن بر دوش قشر کم‌درآمد جامعه، تعدادی از هنرمندان با انتشار و امضای متنی، ضمن همدردی با جانباختگان این اعتراض‌ها،