• زندگی نامه بیانکا بایتار، رهبر جوان و شایسته در یک نگاه

    زندگی نامه بیانکا بایتار، رهبر جوان و شایسته در یک نگاه

      پایگاه خبری نمانامه: بیانکا بایتار (Bianca BAYTAR) از جمله افرادی است که همواره به دنبال پیشرفت و رشد فردی و اجتماعی می باشد. او جزو فرهیختگان و انسان های تلاشگر در تمامی عرصه های زندگی است. جوانی ترک زبان که رزومه ای چشمگیر و دستاوردهای جالب توجهی دارد. زندگی بیانکا در مسیر دانش، تحقیق