• مستند مهاراژدها ساخته محمد دیندار

    مستند مهاراژدها ساخته محمد دیندار

    به قلم: جبارآذین فیلم مستند پژوهشگر، تحلیلگر، روشنگر و منتقدانه “مهاراژدها” نوشته، تحقیق و کارگردانی محمد دیندار، مستندساز، نویسنده، پژوهشگر و منتقد سینما، از شبکه مستند تلویزیون پخش شد. این اثر پر زحمت و محققانه که با رویکرد هدفمند رونق تولید ملی و آسیب شناسی بخشی ازاقتصاد بیمارکشور؛ واردات بدون رویه، مصرف زدگی، اهمال و