• مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمره

    مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمره

    مقدمه: پایگاه خبری نمانامه: در این نوشتار سعی بر آن است که برخی از مفاهیم مشاوره و اصطلاحات رایج روزمره مشاوره و هم‎چنین برخی از رویکردهای اصلی مشاوره با زبان شعر و از دیدگاه جلال‎الدین محمد بلخی ملقب به مولانا بیان می‎شود. بسیاری از آنچه که امروز مشاوران و روانشناسان بیان می‎کنند هر کدام به