• استقلال ملی محور اندیشه ی ایرانیان

    استقلال ملی محور اندیشه ی ایرانیان

    به قلم: ناصر تکمیل همایون c 1ـ موقعیت ایران به لحاظ جغرافیایی و شرایط «ژئوپولتیک»۹ تاریخی این سرزمین گسترده و منزلت درون‌جامعه‌ای آن و نیز قرار گرفتن در مسیر مهم‌ترین ارتباطات جهانی، از کهن‌ترین روزگاران به گونه‌ی شکل‌ گرفته که از چند سو (به‌ویژه از دو سوی شرق و غرب) در معرض حمله و تجاوز