• سه شعر از سه استاد در گرانی مسکن

    سه شعر از سه استاد در گرانی مسکن

    استاد حبیب یغمایی  (۱۲۷۷-۱۳۶۳)، شاعر، ادیب، پیراستاد مجله نگاری  (مدیر مجله یغما) و نوه‌ی یغمای جندقی (شاعر طنزپرداز عصر قاجار)، در هشتاد سالگی درباره مشکل مسکن خود خطاب به حاجی درستکار یزدی، چنین درد و دل کرده است: حاجی یزدی! ای ستوده خصالبنده خاص کردگاری توهنر و دانش و ادب داریبر لبت دائما تبسّم هستهست