• نادر برهانی مرند؛ لزوم بازنگری در اساسنامه خانه تئاتر

    نادر برهانی مرند؛ لزوم بازنگری در اساسنامه خانه تئاتر

    پایگاه خبری نمانامه: یک کارگردان تئاتر با تاکید براینکه هنوز می‌توان به بهبود عملکرد خانه تئاتر امیدوار بود، معتقد است: در خانه تئاتر میل مبهمی وجود دارد که مانع جذب نیروهای جوان‌تر و تأثیرگذارتر می‌شود و این میل مبهم باید شناسایی شود. نادر برهانی مرند در آستانه انتخابات خانه تئاتر و در زمانی که انتقادهای