• از زبان کرمانشاه؛  محمدکریم جوهری

    از زبان کرمانشاه؛ محمدکریم جوهری

    نویسنده و سراینده : محمدکریم جوهری (نوشته و سروده ای به زبان پارسی پیش رو). * چرا کسی به یاد روزهایی که رفتند ، نیست ؟ چرا کسی در این دیار مهربانی ، به یاد کسی نیست ، که زمانی ، سراینده ای بی مانند و هنرمندی ارزشمند ، بوده است ؟ آن همه دانشمند