• نقش تئاتر در معرفی ارزش های دفاع مقدس!

    نقش تئاتر در معرفی ارزش های دفاع مقدس!

    پایگاه خبری نمانامه: جنگ جزو معدود پدیده های زندگی بشری است که بخش قابل توجهی ازتاریخ – وحتی پیش تاریخ – زندگی انسان را به خود اختصاص داده است . خاصیت لابیرنت گونه ی این پدیده وتاثیرشگرف آن برهمه ی شئونات زندگی بشرموجب آن شده است که اندیشیدن به آن، چه پیش ازوقوع ، چه