• استاد اردشیر کشاورز

    استاد اردشیر کشاورز

    استاد اردشیر کشاورز متولد ۱۳۲۳ در کرمانشاه، مورخ، پژوهشگر و منتقد تاریخ و ادبیات جامعه‌شناسی شهری و عشایری ایران است.     پدران ایشان از کردهای مهاجری بودند که از دیار بکر در استان وان آن زمان ایران بزرگ به منطقه غرب کشور مهاجرت نمودند. سپس در هلیلان و سر فیروز آباد (سر ونو) و کرمانشاه